|  Zkvalitňování výuky |  ZPK Praha |  e-Learning |  WebMail |  Rozvrh hodin |  Změny rozvrhu |  Vstup pro rodiče |  Jídelní lístek | 


[sylabus_cz.pdf]  [prihlaska_ecdl.doc]  

CERTIFIKÁT ECDL - European Computer Driving Licence

Kurz na získání certifikátu ECDL organizuje obecně prospěšná společnost Úhlava, o.p.s., ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze, Střední zemědělskou školou v Klatovech a společností CompAct Bohemia, s.r.o.
Nositelem oprávnění k certifikaci ECDL je v každé zemi jedna organizace - člen evropského sdružení neziskových organizací z oblasti IT - CEPIS. Projekt ECDL pro Českou republiku je koordinován nekomerční Českou společností pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), člena skupiny CEPIS.

Po absolvování kurzu a úspěšném složení zkoušky obdrží její účastník mezinárodní certifikát European Computer Driving Licence (ECDL), platný ve všech západoevropských zemích, dále v České republice, Maďarsku, Estonsku a Polsku. Certifikát deklaruje, že jeho držitel prošel nezávislým mezinárodním testem a splňuje optimální znalostní kritéria pro práci s počítačem.

Školení jsou sestavena tak, aby každý účastník po absolvování doporučených kurzů byl připraven složit zkoušku k získání tohoto certifikátu.

Pro získání certifikátu je nutné úspěšně absolvovat zkoušky vztahující se k jednotlivým modulům ECDL, kterými jsou:

1. Základy informačních technologií 
2. Používání PC a správa souborů 
3. Textový editor 
4. Tabulkový kalkulátor 
5. Databáze 
6. Grafické možnosti PC, způsoby a možnosti elektronické prezentace 
7. Služby informační sítě 


Zkoušky a školení probíhají v akreditované počítačové učebně Střední zemědělské školy v Klatovech (Národních mučedníků 141, Klatovy) na platformě Windows 98 CZ, MS Office XP CZ nebo Windows XP pro CZ, MS Office XP CZ.

Celý kurz trvá 35 vyučovacích hodin, které jsou rozděleny podle jednotlivých modulů do 7 pracovních dnů. Výuka probíhá v odpoledních hodinách od cca 14:00 do 19:00 hodin. Začátek a konec výuky je možné po dohodě účastníků kurzu upravit. Závěrečná zkouška probíhá zpravidla následující sobotu po skončení výuky. Termíny kurzu jsou vyhlašovány vždy po naplnění kapacity kurzu.

Cena kurzu, tzn. cena za 35 vyučovacích hodin, je Kč 4 200,- . Pokud chce žadatel absolvovat zkoušky, je potřeba uhradit ještě 2 600 korun, které jsou určeny na vyhotovení certifikátu a odměnu zkoušejícího. V ceně zkoušek je zahrnuta i možnost opakování zkoušky z jednoho modulu. Certifikát obdrží absolvent kurzu poštou.

Přihláška do kurzu je ke stažení v příloze dokumentu. Přihlášku zašlete na adresu:

Úhlava, o.p.s.
Krameriova 138
339 01 Klatovy 1  Nepřehlédněte
Třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018-19

Dne

Prázdninový provoz

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2018-2019

UČEBNÍ OBOR: ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ (41-51-H/01)

Informace o studiu pro rodiče a žáky na školní rok na školní rok 2018-19.
Vážení ...
Naše škola získala 1.cenu v soutěži Dne bezpečnějšího internetu 2017.
Děkujeme Národnímu centru bezpečnějšího internetu za možnost účastnit se aktivity Den bezpečnějšího internetu 2017 a zároveň děkujeme i za 1. místo :-) a hodnotnou cenu. Naše škola pořádala v rámci tohoto dne Odbornou diskuzi na téma: Veřejná vs. privátní sociální síť. Kde byly ukázky bezpečné sítě Yammer vs. veřejné sociální sítě ...
 
  Meterologická stanice
 


  Dokumenty ke stažení
kriteriaprijriz_2018-2019_3kolo..pdf (450kb)
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz_web.jpg (19kb)
čokoláda KT od Moučka.pdf (250kb)
vysledky_2.kolo1819_SO_UO_NA.pdf (300kb)
urednideskaskoly_sszpklatovy.doc (116kb)
vysledky_1.kolo_prvni_a_posledni.pdf (209kb)
kriteriaprijriz_2018-2019_2kolo..pdf (454kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
ZZ 2018-plán.doc (40kb)
Rozpis maturit jaro MZ 2018 2.N..doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
[archiv]   
 
  Fotogalerie


Košíková dívek 21.2.2008


 |  Mapa serveru  |  RSS  | 
  2001-2018 SŠZP v Klatovech aktualizace: 16.8.2018 12:48:14     přístupy: 700033 CompAct Bohemia s.r.o. 

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky - Program LEADER ČR.