|  Zkvalitňování výuky |  ZPK Praha |  e-Learning |  WebMail |  Rozvrh hodin |  Změny rozvrhu |  Vstup pro rodiče |  Jídelní lístek | 
Meteorologická stanice

   Meteorologická stanice patří mezi nejstarší používané účelové zařízení školy. Vznikla při této škole již v roce 1875 a ve svojí nepřetržité činnosti pokračuje i dnes. Stanice je umístěna na nezastíněném místě školní zahrady. V současné době se nacházejí v tomto objektu dvě meteorologické stanice: tradiční a automatická. Starší část stanice je zachována pouze pro účely výuky v odborných předmětech. Stala se tímto vlastně učební pomůckou. V roce 1996 zde byl instalován systém automatického snímání a vyhodnocování meteorologických dat.

   Tento systém se skládá z následujících částí:

·Desetimetrový sklopný stožár
·Automatické baterie s automatickým dobíjením
·Snímače dat umístěných na stožáru
·Programové vybavení pro ovládání stanice, přenos a uložení dat
·Programové vybavení pro přehled o naměřených datech
·Programové vybavení pro vkládání atmosférických jevů

   Stanice je vybavena následujícími snímači:
·Snímač pro měření teploty vzduchu ve výšce 2 m nad povrchem země
·Snímač pro měření teploty vzduchu ve výšce 5 cm nad povrchem země
·Snímač pro měření teploty půdy v hloubce 5 – 10 – 20 – 50 – 100 cm pod povrchem
·Snímač pro měření relativní vlhkosti vzduchu ve výšce 2 m
·Snímač pro měření rychlosti a směru větru ve výšce 10 m
·Snímač pro měření množství srážek


   Automatická stanice je připojena datovým kabelem na personální počítač. Stanice
snímá a ukládá data do své vnitřní paměti v různých časových intervalech. Teplotní vstupy jsou snímány jednou za 20 s, rychlost a směr větru jsou snímány jednou za dvě sekundy, ostatní vstupy jednou za minutu. Z takto získaných dat jsou ve stanici počítána maxima, minima, průměrné hodnoty, u větru nárazy. Jednou za minutu jsou vyslána do počítače aktuální data, kde jsou zobrazena na displeji, jednou za 15 min jsou data uložena do databáze.
         
   Stanice je zařazena do sítě stanic typu „Inter“. Jedenkrát denně se vytváří z naměřených hodnot ucelená zpráva, která se odesílá do ČHMÚ v Plzni. Od roku 1999 se přenos naměřených hodnot provádí tzv. „on-line“ systémem pomocí modemu.

Současný stav využití  
Výuka předmětu pěstování rostlin je zahájena tematickým celkem povětrnostní a klimatičtí činitelé. Zde meteorologická stanice nachází největší uplatnění jako účelové zařízení střední zemědělské školy. Dále je využívána pro praktická cvičení v těchto tématech:

  •  stanovení a hodnocení povětrnostních činitelů

  •  předpovídání počasí

  •  zpracování klimatických a fenologických jevů

Dále získané meteorologické údaje jsou využívány také v předmětu praxe. Při individuální praxi vykonávané na školní a botanické zahradě jsou žáci povinni pozorovat, zapisovat a vyhodnocovat průběh počasí během celého týdne.
           Vedle výchovně vzdělávací funkce slouží také pro veřejnost. Je jedinou oficiální meteorologickou stanicí na území celého okresu Klatovy, je součástí klimatologického pozorování počasí na území ČR. Naměřené údaje také využívají další organizace (např. pojišťovna, policie).  Nepřehlédněte
Třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018-19

Dne

Prázdninový provoz

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2018-2019

UČEBNÍ OBOR: ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ (41-51-H/01)

Informace o studiu pro rodiče a žáky na školní rok na školní rok 2018-19.
Vážení ...
Naše škola získala 1.cenu v soutěži Dne bezpečnějšího internetu 2017.
Děkujeme Národnímu centru bezpečnějšího internetu za možnost účastnit se aktivity Den bezpečnějšího internetu 2017 a zároveň děkujeme i za 1. místo :-) a hodnotnou cenu. Naše škola pořádala v rámci tohoto dne Odbornou diskuzi na téma: Veřejná vs. privátní sociální síť. Kde byly ukázky bezpečné sítě Yammer vs. veřejné sociální sítě ...
 
  Meterologická stanice
 


  Dokumenty ke stažení
kriteriaprijriz_2018-2019_3kolo..pdf (450kb)
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz_web.jpg (19kb)
čokoláda KT od Moučka.pdf (250kb)
vysledky_2.kolo1819_SO_UO_NA.pdf (300kb)
urednideskaskoly_sszpklatovy.doc (116kb)
vysledky_1.kolo_prvni_a_posledni.pdf (209kb)
kriteriaprijriz_2018-2019_2kolo..pdf (454kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
ZZ 2018-plán.doc (40kb)
Rozpis maturit jaro MZ 2018 2.N..doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
[archiv]   
 
  Fotogalerie


Cukrářský seminář Svatební dorty


 |  Mapa serveru  |  RSS  | 
  2001-2018 SŠZP v Klatovech aktualizace: 16.8.2018 12:48:14     přístupy: 700033 CompAct Bohemia s.r.o. 

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky - Program LEADER ČR.