|  Zkvalitňování výuky |  ZPK Praha |  e-Learning |  WebMail |  Rozvrh hodin |  Změny rozvrhu |  Vstup pro rodiče |  Jídelní lístek | 


[Závazná přihláška-kurz způsobilosti.doc]  

Kurz k získání osvědčení - Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141,

pořádá z pověření MZe ČR č. j. 231134/2012–Mze-17013

 

odborný kurz pro získání osvědčení

 

,,Odborné způsobilosti pro nakládání 

s přípravky na ochranu rostlin"

prvního stupně podle §86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.

 

Termín kurzu:       27. únor 2013

 Doba trvání:           8:00 – 17:30 hodin

                                 

 

Místo konání:

  Sál Střední školy zemědělské a potravinářské  Klatovy, Národních mučedníků 141

 

Program:

7:30 – 8:00 hod.         prezentace účastníků

8:00 hod.                  zahájení přednášek

12:30 – 13:00 hod.     přestávka na oběd

17:30 hod.                ukončení kurzu

 

Obsahová náplň kurzu:

-poslání rostlinolékařské péče a základní   informace o legislativních opatření pro používání přípravků na ochranu rostlin,

-přeprava přípravků (případná přeprava od distributora do podniku/farmy a zejména pak přeprava přípravků nebo postřikové jíchy v rámci podniku/farmy),

-základní postupy a přístupy k nakládání s přípravky na ochranu rostlin–manipulace a skladování,

-příprava profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků včetně zásad přípravy aplikačních medií,

-vlastní aplikace přípravků (seřízení a nastavení strojů a zařízení, rychlost, směr jízdy, povětrnostní podmínky, stav porostu, ochranná pásma, požadavky životního prostředí),

-způsoby očisty strojů a postřikových zařízení, nakládání se zbytky postřikové jíchy, oplachových vod a prázdnými obaly včetně souboru opatření snižující rizika ohrožení životního prostředí,

-toxicita přípravků, varovné symboly, osobní ochranné pracovní prostředky a jejich použití, první pomoc.

Cena kurzu: 1000,-Kč 

 (drobné občerstvení je zajištěno)

Oběd možno zakoupit ve školní restauraci ,,Na Zemědělce“ - bez objednání.

Ubytování 450,- Kč v PENZIONU ,,Na Zemědělce“ - je možno objednat u pí Hostovské na telefonním   čísle  732 999 707.

Poplatek za účast ve výši 1000,- Kč bude hrazen v hotovosti u prezentace.

Účastníkům bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu v rozsahu 12 hodin. 

Kurz proběhne, pokud bude počet zájemců minimálně 15 osob. Na jednu přihlášku je možno uvést i více účastníků.

Žádáme zájemce o kurz, aby přiloženou přihlášku  zaslali nejpozději do 26. 2. 2013, na adresu:

 

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141,

339 01 Klatovy

 

nebo na e-mailovou adresu:        sekretariat@sszp.kt.cz

 

 

Organizační zajištění:

   Ing. Miloš  Soukup         telefon:  376 326 284

                               e-mail: soukup@ sszp.kt.cz


V Klatovech dne 14. 2. 2013 

 

                                     Ing. Vladislav Smolík

ředitel Střední školy zemědělské a potravinářské Klatovy

  Nepřehlédněte
Třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018-19

Dne

Prázdninový provoz

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2018-2019

UČEBNÍ OBOR: ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ (41-51-H/01)

Informace o studiu pro rodiče a žáky na školní rok na školní rok 2018-19.
Vážení ...
Naše škola získala 1.cenu v soutěži Dne bezpečnějšího internetu 2017.
Děkujeme Národnímu centru bezpečnějšího internetu za možnost účastnit se aktivity Den bezpečnějšího internetu 2017 a zároveň děkujeme i za 1. místo :-) a hodnotnou cenu. Naše škola pořádala v rámci tohoto dne Odbornou diskuzi na téma: Veřejná vs. privátní sociální síť. Kde byly ukázky bezpečné sítě Yammer vs. veřejné sociální sítě ...
 
  Meterologická stanice
 


  Dokumenty ke stažení
kriteriaprijriz_2018-2019_3kolo..pdf (450kb)
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz_web.jpg (19kb)
čokoláda KT od Moučka.pdf (250kb)
vysledky_2.kolo1819_SO_UO_NA.pdf (300kb)
urednideskaskoly_sszpklatovy.doc (116kb)
vysledky_1.kolo_prvni_a_posledni.pdf (209kb)
kriteriaprijriz_2018-2019_2kolo..pdf (454kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
ZZ 2018-plán.doc (40kb)
Rozpis maturit jaro MZ 2018 2.N..doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
[archiv]   
 
  Fotogalerie


Den sedmý výletní


 |  Mapa serveru  |  RSS  | 
  2001-2018 SŠZP v Klatovech aktualizace: 16.8.2018 12:48:14     přístupy: 700033 CompAct Bohemia s.r.o. 

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky - Program LEADER ČR.