|  Zkvalitňování výuky |  ZPK Praha |  e-Learning |  WebMail |  Rozvrh hodin |  Změny rozvrhu |  Vstup pro rodiče |  Jídelní lístek | 


[ Ekologická žákovská zahrada SŠZP_Klatovy (18)]  

Ekologická žákovská zahrada Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141Cílem projektu je v části školní zahrady nedaleko nedávno dobudovaného centra odborného výcviku vybudovat několik ekologických prvků a zařadit tuto část zahrady do kompaktního, funkčního a ekologického zahradního celku, sloužícího žákům školy i široké veřejnosti ke studiu, odpočinku a relaxaci v přírodním prostředí. Svojí koncepcí tak školní zahrada přispěje především ke zvýšení zájmu žáků a veřejnosti o otázky ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, tím i ke zvýšení jejich ekologického povědomí. Realizací projektu dojde k oživení stávající naučné stezky o další ekologické prvky, jako je výuková ekologická vinice, bylinková zahrádka, rozárium, jedlý les a hmyzí domek. Uvedený záměr je v souladu se Státním programem EVVO a Koncepcí environmentální výchovy a vzdělávání u nás ve škole. Tato skutečnost podpoří a rozšíří aktivity, kterými se naše škola zabývá.


Realizace projektu počítá s vybudováním výukové ekologické vinice, bylinkové zahrádky, rozária, jedlého lesa a hmyzího domku a s tím spojených terénních úprav vlevo od vstupní brány do zahradního areálu. Jedná se o ekologické prvky, které budou začleněny do naučné stezky a budou sloužit nejen jako učební pomůcky pro žáky různých typů škol, ale také jako zdroj poznatků a informací pro širokou veřejnost i jako výrazné estetické a užitkové faktory. Protože školní zahrada je veřejně přístupná, přispěje vybudování výše uvedených prvků k rozšíření možností odpočinku a relaxace v přírodním prostředí, spojené s poznáváním přírody a její ochrany. Skutečnost, že uvedený záměr je v souladu se Státním programem EVVO a Koncepcí environmentální výchovy a vzdělávání u nás ve škole, přispěje jeho realizace k podpoření a rozšíření aktivit, kterými se škola zabývá. Ekologickou žákovskou zahradu budou využívat vyučující i žáci prakticky po celý rok.


Výsledkem projektu bude ekologická žákovská zahrada protkaná naučnou stezkou. Jednotlivé zastávky budou koncipovány tematicky a naučně jak pro žáky, tak i pro širokou veřejnost. Na zahradě budou uplatněny principy permakultury, což je styl vytváření nejen zahrad, ale veškerého prostředí, ve kterém člověk žije způsobem trvale udržitelným a stále se obnovujícím.

Celkové náklady projektu: 107 000,-Kč

Požadovaná dotace : 96 120,-Kč

Tento projekt „Ekologická žákovská zahrada Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141“ je financován z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního programu „Zelené školní zahrady“.  Nepřehlédněte
Třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018-19

Dne

Prázdninový provoz

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2018-2019

UČEBNÍ OBOR: ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ (41-51-H/01)

Informace o studiu pro rodiče a žáky na školní rok na školní rok 2018-19.
Vážení ...
Naše škola získala 1.cenu v soutěži Dne bezpečnějšího internetu 2017.
Děkujeme Národnímu centru bezpečnějšího internetu za možnost účastnit se aktivity Den bezpečnějšího internetu 2017 a zároveň děkujeme i za 1. místo :-) a hodnotnou cenu. Naše škola pořádala v rámci tohoto dne Odbornou diskuzi na téma: Veřejná vs. privátní sociální síť. Kde byly ukázky bezpečné sítě Yammer vs. veřejné sociální sítě ...
 
  Meterologická stanice
 


  Dokumenty ke stažení
kriteriaprijriz_2018-2019_3kolo..pdf (450kb)
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz_web.jpg (19kb)
čokoláda KT od Moučka.pdf (250kb)
vysledky_2.kolo1819_SO_UO_NA.pdf (300kb)
urednideskaskoly_sszpklatovy.doc (116kb)
vysledky_1.kolo_prvni_a_posledni.pdf (209kb)
kriteriaprijriz_2018-2019_2kolo..pdf (454kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
ZZ 2018-plán.doc (40kb)
Rozpis maturit jaro MZ 2018 2.N..doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
[archiv]   
 
  Fotogalerie


Hokejové utkání


 |  Mapa serveru  |  RSS  | 
  2001-2018 SŠZP v Klatovech aktualizace: 16.8.2018 12:48:14     přístupy: 700033 CompAct Bohemia s.r.o. 

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky - Program LEADER ČR.