|  Zkvalitňování výuky |  ZPK Praha |  e-Learning |  WebMail |  Rozvrh hodin |  Změny rozvrhu |  Vstup pro rodiče |  Jídelní lístek | 


[ Zelená školní zahrada (7)]  

Zelená školní zahrada Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 realizovala v měsících červenec až prosinec roku 2011 projekt s názvem Zelená školní zahrada Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141. Byla vypracována projektová dokumentace k tomuto projektu.

Cílem projektu je ze stávající zahrady vytvořit kompaktní, funkční, ekologický celek, sloužící žákům školy i široké veřejnosti ke studiu, odpočinku a relaxaci v přírodním prostředí. Zelená školní zahrada přispěje především ke zvýšení zájmu žáků a veřejnosti o otázky ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, a tím i ke zvýšení jejich ekologického povědomí. Školní zahrada již některé ekologické prvky zahrnuje. Jedná se například o botanickou zahradu, arboretum, „Zelenou učebnu“, biotop mokřadu s jezírkem či skleníky. Uvedená zařízení slouží k pořádání vzdělávacích a osvětových akcí (besedy, výuka žáků naší školy a ostatních škol, pozorování živé přírody a apod.) a jsou součástí naučné stezky. Aby naučná stezka tvořila s okolní zahradou kompaktní celek, je potřeba dobudovat plochy s ukázkami běžně pěstovaných zemědělských plodin, školní parčík s charakteristickými prvky lesního biotopu, doplnit stávající sad o krajové odrůdy ovocných dřevin a jednotlivé části zahrady propojit chodníčky s informačními tabulemi a ukazateli směru. K oživení naučné stezky by měly přispět také další ekologické prvky, jako jsou domečky pro hmyz nebo krmítka pro ptáky či drobné obratlovce apod. Tento záměr je v souladu se Státním programem EVVO a Koncepcí environmentální výchovy a vzdělávání u nás ve škole. Tato akce by podpořila aktivity, kterými se naše škola zabývá.

V rámci projektu byla zpracována projektová dokumentace Zelené školní zahrady Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141. Zároveň proběhly workshopy, a to se zaměstnanci a žáky školy. Do tvorby se také zapojili někteří rodiče.

Finanční prostředky byly poskytnuty z rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2011, program "ZELENÉ ŠKOLNÍ ZAHRADY".  Nepřehlédněte
Třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018-19

Dne

Prázdninový provoz

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2018-2019

UČEBNÍ OBOR: ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ (41-51-H/01)

Informace o studiu pro rodiče a žáky na školní rok na školní rok 2018-19.
Vážení ...
Naše škola získala 1.cenu v soutěži Dne bezpečnějšího internetu 2017.
Děkujeme Národnímu centru bezpečnějšího internetu za možnost účastnit se aktivity Den bezpečnějšího internetu 2017 a zároveň děkujeme i za 1. místo :-) a hodnotnou cenu. Naše škola pořádala v rámci tohoto dne Odbornou diskuzi na téma: Veřejná vs. privátní sociální síť. Kde byly ukázky bezpečné sítě Yammer vs. veřejné sociální sítě ...
 
  Meterologická stanice
 


  Dokumenty ke stažení
kriteriaprijriz_2018-2019_3kolo..pdf (450kb)
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz_web.jpg (19kb)
čokoláda KT od Moučka.pdf (250kb)
vysledky_2.kolo1819_SO_UO_NA.pdf (300kb)
urednideskaskoly_sszpklatovy.doc (116kb)
vysledky_1.kolo_prvni_a_posledni.pdf (209kb)
kriteriaprijriz_2018-2019_2kolo..pdf (454kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
ZZ 2018-plán.doc (40kb)
Rozpis maturit jaro MZ 2018 2.N..doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
[archiv]   
 
  Fotogalerie


Odhalení paměstní desky Nebřehovice
U pamětní desky Františka Machníka na zdi jeho rodného statku – vnučka Milena Medková, vnuk Jan Machník, ředitel Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech Vladislav Smolík a vnučka Jana Sehnalová.

Vnučka M. Medková, vnuk J. Machník, ředitel SŠZP Klatovy V. Smolík a vnučka J. Sehnalová

 |  Mapa serveru  |  RSS  | 
  2001-2018 SŠZP v Klatovech aktualizace: 16.8.2018 12:48:14     přístupy: 700033 CompAct Bohemia s.r.o. 

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky - Program LEADER ČR.