|  Zkvalitňování výuky |  ZPK Praha |  e-Learning |  WebMail |  Rozvrh hodin |  Změny rozvrhu |  Vstup pro rodiče |  Jídelní lístek | 


[Plán práce speciálního pedagoga.pdf]  

Plán práce speciálního pedagoga

Konzultační, poradenská a intervenční činnost (pro žáky, jejich zákonné zástupce a učitele školy)
 • provádí individuální případovou práci se žáky
  o osobních problémech
 • zajišťuje krizovou intervenci a pomáhá zpracovávat krizi u žáků a jejich rodinných zástupců
 • provádí diagnostiku žáků s etopedickými problémy
 • provádí diagnostiku speciálních potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocování)
 • vytyčení hlavních problémů žáka a stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenční činností)
 • realizace intervenčních činností a provádění krátkodobé a dlouhodobé individuální práce se žákem
 • koordinuje preventivní práci problematického chování žáků ve třídě prostřednictvím oblastního metodika prevence a pedagogicko psychologickou poradnou
 • spolupráce s poradenskými institucemi (PPP, SPC),
  s možností využití jejich služeb, zároveň spolupráce
  s Policií ČR a dalšími institucemi zabývajícími se péčí o dítě a mladistvé

Metodická a koordinační činnost (pro žáky, jejich zákonné zástupce a učitele školy)
 • podílí se na přípravě a průběžné úpravě podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole
 • koordinuje pedagogicko diagnostickou práci se žáky, kteří mají prokazatelně, nebo náznakově etopedické problémy
 • koordinuje speciálně pedagogické poradenské služby ve škole
 • kooperuje se školskými poradenskými zařízeními
  a dalšími institucemi a odbornými pracovníky
  v zájmu žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • průběžně spolupracuje s učiteli, výchovnými poradci školy a zákonnými zástupci studentů
 • koordinuje a metodicky vede asistenty pedagogů ve škole
  Nepřehlédněte
Třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018-19

Dne

Prázdninový provoz

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2018-2019

UČEBNÍ OBOR: ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ (41-51-H/01)

Informace o studiu pro rodiče a žáky na školní rok na školní rok 2018-19.
Vážení ...
Naše škola získala 1.cenu v soutěži Dne bezpečnějšího internetu 2017.
Děkujeme Národnímu centru bezpečnějšího internetu za možnost účastnit se aktivity Den bezpečnějšího internetu 2017 a zároveň děkujeme i za 1. místo :-) a hodnotnou cenu. Naše škola pořádala v rámci tohoto dne Odbornou diskuzi na téma: Veřejná vs. privátní sociální síť. Kde byly ukázky bezpečné sítě Yammer vs. veřejné sociální sítě ...
 
  Meterologická stanice
 


  Dokumenty ke stažení
kriteriaprijriz_2018-2019_3kolo..pdf (450kb)
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz_web.jpg (19kb)
čokoláda KT od Moučka.pdf (250kb)
vysledky_2.kolo1819_SO_UO_NA.pdf (300kb)
urednideskaskoly_sszpklatovy.doc (116kb)
vysledky_1.kolo_prvni_a_posledni.pdf (209kb)
kriteriaprijriz_2018-2019_2kolo..pdf (454kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
ZZ 2018-plán.doc (40kb)
Rozpis maturit jaro MZ 2018 2.N..doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
[archiv]   
 
  Fotogalerie


Výkop 2009 Podnikání


 |  Mapa serveru  |  RSS  | 
  2001-2018 SŠZP v Klatovech aktualizace: 16.8.2018 12:48:14     přístupy: 700033 CompAct Bohemia s.r.o. 

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky - Program LEADER ČR.