+420 376 326 280
Plán práce speciálního pedagoga
Úvodní stránka » ŽÁK A RODIČ  » Školské poradenské prac.  » Speciální pedagogika  » Plán činnosti spec. pedagoga  

Konzultační, poradenská a intervenční činnost (pro žáky, jejich zákonné zástupce a učitele školy)
 • provádí individuální případovou práci se žáky
  o osobních problémech
 • zajišťuje krizovou intervenci a pomáhá zpracovávat krizi u žáků a jejich rodinných zástupců
 • provádí diagnostiku žáků s etopedickými problémy
 • provádí diagnostiku speciálních potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocování)
 • vytyčení hlavních problémů žáka a stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenční činností)
 • realizace intervenčních činností a provádění krátkodobé a dlouhodobé individuální práce se žákem
 • koordinuje preventivní práci problematického chování žáků ve třídě prostřednictvím oblastního metodika prevence a pedagogicko psychologickou poradnou
 • spolupráce s poradenskými institucemi (PPP, SPC),
  s možností využití jejich služeb, zároveň spolupráce
  s Policií ČR a dalšími institucemi zabývajícími se péčí o dítě a mladistvé

Metodická a koordinační činnost (pro žáky, jejich zákonné zástupce a učitele školy)
 • podílí se na přípravě a průběžné úpravě podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole
 • koordinuje pedagogicko diagnostickou práci se žáky, kteří mají prokazatelně, nebo náznakově etopedické problémy
 • koordinuje speciálně pedagogické poradenské služby ve škole
 • kooperuje se školskými poradenskými zařízeními
  a dalšími institucemi a odbornými pracovníky
  v zájmu žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • průběžně spolupracuje s učiteli, výchovnými poradci školy a zákonnými zástupci studentů
 • koordinuje a metodicky vede asistenty pedagogů ve škole
Publikováno 10.8.2010

Tisknout  Tisknout      Doporučit přátelům  Doporučit přátelům         


Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech