|  Zkvalitňování výuky |  ZPK Praha |  e-Learning |  WebMail |  Rozvrh hodin |  Změny rozvrhu |  Vstup pro rodiče |  Jídelní lístek | 
Projekt RŠPP VIP II
V červenci 2009 byl zahájen projekt ESF RŠPP-VIP II (Rozvoj školních poradenských pracovišť - vzdělávání, informace, poradenství II). Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizuje MŠMT společně s Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP ČR). Hlavním cílem ŠPP je poskytování poradenských služeb žákům a učitelům škol. Tyto služby jsou zaměřeny na práci s riziky, která mohou ovlivňovat průběh vzdělávání a osobní dráhu žáků. Takovými riziky rozumíme např. školní neúspěšnost, různé druhy speciálních vzdělávacích potřeb, kulturní odlišnost, sociální vyloučenost prostředí, ze kterého dítě přichází do školy, ale i např. poruchy chování či absence kulturního kapitálu v rodině.

Naše škola byla zařazena do projektu od září 2010. Na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech tvoří ŠPP tým tří odborníků, kteří pracují na škole a poskytují bezplatnou pedagogicko – psychologickou pomoc žákům, jejich zákonným zástupcům, rodičům,  a pedagogům.

Náš tým je složen z výchovného poradce, speciálního pedagoga a metodika prevence sociálně patologických jevů. Snažíme se přiblížit co nejvíce těmto cílům:
•Přiblížení poradenských služeb žákům, rodičům a učitelům škol
•Zkvalitnění podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
•Vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve školách a zajištění jejich prevence
•Omezení školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze vzdělávání
•Poskytování služeb v oblasti kariérového poradenství
•Provázání poradenských služeb školy s poskytováním poradenských služeb ve školských poradenských zařízeních (PPP, SPC)

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
  Nepřehlédněte
Třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018-19

Dne

Prázdninový provoz

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2018-2019

UČEBNÍ OBOR: ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ (41-51-H/01)

Informace o studiu pro rodiče a žáky na školní rok na školní rok 2018-19.
Vážení ...
Naše škola získala 1.cenu v soutěži Dne bezpečnějšího internetu 2017.
Děkujeme Národnímu centru bezpečnějšího internetu za možnost účastnit se aktivity Den bezpečnějšího internetu 2017 a zároveň děkujeme i za 1. místo :-) a hodnotnou cenu. Naše škola pořádala v rámci tohoto dne Odbornou diskuzi na téma: Veřejná vs. privátní sociální síť. Kde byly ukázky bezpečné sítě Yammer vs. veřejné sociální sítě ...
 
  Meterologická stanice
 


  Dokumenty ke stažení
kriteriaprijriz_2018-2019_3kolo..pdf (450kb)
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz_web.jpg (19kb)
čokoláda KT od Moučka.pdf (250kb)
vysledky_2.kolo1819_SO_UO_NA.pdf (300kb)
urednideskaskoly_sszpklatovy.doc (116kb)
vysledky_1.kolo_prvni_a_posledni.pdf (209kb)
kriteriaprijriz_2018-2019_2kolo..pdf (454kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
ZZ 2018-plán.doc (40kb)
Rozpis maturit jaro MZ 2018 2.N..doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
[archiv]   
 
  Fotogalerie


foto


 |  Mapa serveru  |  RSS  | 
  2001-2018 SŠZP v Klatovech aktualizace: 16.8.2018 12:48:14     přístupy: 700033 CompAct Bohemia s.r.o. 

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky - Program LEADER ČR.