+420 376 326 280
Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech vybuduje Centrum odborného výcviku a celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech
Úvodní stránka » VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH  » Centrum odborného výcviku a celož. vzdělávání  

     Na zahradě Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech vyrostlo multifunkční centrum odborného výcviku a celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech.

     Realizací záměru došlo k doplnění chybějící infrastruktury školy pro vzdělávání, vytvořila se tím dostatečná kapacita pro praktické vyučování žáků učebních i studijních oborů, oboru nástavby a došlo k vybudování zázemí pro celoživotní vzdělávání.

    Centrum bylo vybudováno v prostoru zahrady Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141. Výstavba byla zahájena v květnu roku 2009 a dokončena v prosinci roku 2010 s celkovými náklady přesahujícími 30 mil. Kč.

     Hlavními cíli záměru byly výstavba budovy Objektu praktické výuky, tzn. zázemí pro výuku především pro žáky učebního oboru pekař a cukrář, studijního oboru ekonomika a podnikání (management potravinářských výrob) a nástavbového oboru podnikání, popř. ostatních oborů školy, výstavba budovy Restaurační a ubytovací zařízení, tzn. zázemí pro žáky z oboru kuchař a kuchař-číšník pro pohostinství, nástavbového oboru podnikání, popř. ostatních oborů školy, rozšíření stávající ubytovací a stravovací kapacity naší školy, vybudování zpevněných ploch a inženýrských sítí a úschovny kol.

    Mezi navazující cíle záměru patří: další zapojení sociálních partnerů školy do fungování centra, vytvoření funkčního systému celoživotního vzdělávání (rekvalifikační kurzy, semináře, vzdělávací programy, vzdělávání členů Potravinářské komory České republiky), realizace systému Národní soustavy kvalifikací v rámci celoživotního vzdělávání, následně realizace dalších projektových  aktivit (zemědělství, potravinářství, gastronomie, cestovní ruch), rozšíření dosavadní spolupráce s ČZU Praha, především s Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, pořádání nové prestižní gastronomické soutěže a vytvoření originálního regionálního produktu.

     Vybudování centra je součástí Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje a je financováno z  prostředků Plzeňského kraje.

   Škola si přeje posílit svoji pozici centra vzdělávání v zemědělských, potravinářských a navazujících oborech.

 


Publikováno 12.6.2009

Tisknout  Tisknout      Doporučit přátelům  Doporučit přátelům         


Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech