|  Zkvalitňování výuky |  ZPK Praha |  e-Learning |  WebMail |  Rozvrh hodin |  Změny rozvrhu |  Vstup pro rodiče |  Jídelní lístek | 
Zápis z 26. zasedání Školské rady (1. zasedání ŠR v nově zvoleném složení)

V souladu se zákonem bylo svoláno 1. zasedání školské rady v novém složení po proběhlých volbách do školské rady Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141.

  

Do nové školské rady byli zvoleni tito členové:

Ing. Alice Johánková, Ing. Josef Malík, Dita Kovářová, Mgr. Lukáš Kopecký, Irena Jarabicová, Petr Jelínek 

Pozvaní: Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy

Omluveni: Petr Jelínek                  


Termín konání: 19. prosince 2017 ve 14:00 hodin v ředitelně školy

 

Program jednání:

  1. zahájení

  2. volba předsedy Školské rady

  3. seznámení s Jednacím řádem

  4. diskuze

  5. závěr

 

Příloha: návrh Jednacího řádu 

1)  Zasedání zahájil Ing. Vladislav Smolík v 14:00 hodin, podle počtu přítomných byla Školská rada usnášeníschopná. 

2)  Dalším bodem byla volba předsedy školské rady, předsedkyní byla zvolena Ing. Alice Johánková.   

3)  Školská rada projednala a schválila Jednací řád. 

     Ředitel školy Ing. Vladislav Smolík seznámil přítomné s dalšími akcemi, které škola plánuje pořádat. 

4)  Dalším bodem byla diskuze. 

5)  Po proběhlé diskuzi předsedkyně rady školy ukončila ve 15:00 hod. zasedání. 
Poděkovala všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy.

 

    

V Klatovech dne 19.12. 2017


Ing. Alice Johánková                                        Ing. Josef Malík
 

Předsedkyně školské rady                                   Člen školské rady   Nepřehlédněte
Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2018-2019

Pozvánka na VIII. reprezentační ples školy
V sobotu 10. března 2018 od 20 hodin proběhne v sále naší školy tradiční již 
VIII. reprezentační ples SŠZP ...
UČEBNÍ OBOR: ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ (41-51-H/01)

Informace o studiu pro rodiče a žáky na školní rok na školní rok 2018-19.
Vážení ...
Oslavy 145. výročí založení školy spojené s Dnem otevřených dveří

Střední škola ...

Naše škola získala 1.cenu v soutěži Dne bezpečnějšího internetu 2017.
Děkujeme Národnímu centru bezpečnějšího internetu za možnost účastnit se aktivity Den bezpečnějšího internetu 2017 a zároveň děkujeme i za 1. místo :-) a hodnotnou cenu. Naše škola pořádala v rámci tohoto dne Odbornou diskuzi na téma: Veřejná vs. privátní sociální síť. Kde byly ukázky bezpečné sítě Yammer vs. veřejné sociální sítě ...
 
  Meterologická stanice
 


  Dokumenty ke stažení
kriteriaprijriz_2018-2019.pdf (416kb)
Prihlaska_SS_2017_nastavba.xlsx (27kb)
Prihlaska_SS_2017_denni.xlsx (27kb)
Prihlaska_SSZP_agropodnikani_1.m.pdf (287kb)
Prihlaska_SSZP_ekonomika a podni.pdf (287kb)
Prihlaska_SSZP_verejnospravnicin.pdf (287kb)
Prihlaska_SSZP_gastronomie_1.mis.pdf (287kb)
Prihlaska_SSZP_ekologie a zivotn.pdf (288kb)
Prihlaska_SSZP_zemedelec-farmar_.pdf (286kb)
Prihlaska_SSZP_kucharcisnik_KUC_.pdf (287kb)
Prihlaska_SSZP_kucharcisnik_KU_1.pdf (287kb)
Prihlaska_SSZP_zahradnik_1.misto.pdf (286kb)
Prihlaska_SSZP_cukrar_1.misto_18.pdf (286kb)
Prihlaska_SSZP_pekar_1.misto_181.pdf (286kb)
Prihlaska_SSZP_reznikuzenar_1.mi.pdf (287kb)
[archiv]   
 
  Fotogalerie


E-learning - podpora vzdělávání na SŠZP Klatovy


 |  Mapa serveru  |  RSS  | 
  2001-2018 SŠZP v Klatovech aktualizace: 20.2.2018 9:07:16     přístupy: 700033 CompAct Bohemia s.r.o. 

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky - Program LEADER ČR.