|  Zkvalitňování výuky |  ZPK Praha |  e-Learning |  WebMail |  Rozvrh hodin |  Změny rozvrhu |  Vstup pro rodiče |  Jídelní lístek | 
Zápis z 26. zasedání Školské rady (1. zasedání ŠR v nově zvoleném složení)

V souladu se zákonem bylo svoláno 1. zasedání školské rady v novém složení po proběhlých volbách do školské rady Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141.

  

Do nové školské rady byli zvoleni tito členové:

Ing. Alice Johánková, Ing. Josef Malík, Dita Kovářová, Mgr. Lukáš Kopecký, Irena Jarabicová, Petr Jelínek 

Pozvaní: Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy

Omluveni: Petr Jelínek                  


Termín konání: 19. prosince 2017 ve 14:00 hodin v ředitelně školy

 

Program jednání:

  1. zahájení

  2. volba předsedy Školské rady

  3. seznámení s Jednacím řádem

  4. diskuze

  5. závěr

 

Příloha: návrh Jednacího řádu 

1)  Zasedání zahájil Ing. Vladislav Smolík v 14:00 hodin, podle počtu přítomných byla Školská rada usnášeníschopná. 

2)  Dalším bodem byla volba předsedy školské rady, předsedkyní byla zvolena Ing. Alice Johánková.   

3)  Školská rada projednala a schválila Jednací řád. 

     Ředitel školy Ing. Vladislav Smolík seznámil přítomné s dalšími akcemi, které škola plánuje pořádat. 

4)  Dalším bodem byla diskuze. 

5)  Po proběhlé diskuzi předsedkyně rady školy ukončila ve 15:00 hod. zasedání. 
Poděkovala všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy.

 

    

V Klatovech dne 19.12. 2017


Ing. Alice Johánková                                        Ing. Josef Malík
 

Předsedkyně školské rady                                   Člen školské rady   Nepřehlédněte
Volný den (ředitelské volno) 7. 5. 2018
Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2018-2019

UČEBNÍ OBOR: ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ (41-51-H/01)

Informace o studiu pro rodiče a žáky na školní rok na školní rok 2018-19.
Vážení ...
Naše škola získala 1.cenu v soutěži Dne bezpečnějšího internetu 2017.
Děkujeme Národnímu centru bezpečnějšího internetu za možnost účastnit se aktivity Den bezpečnějšího internetu 2017 a zároveň děkujeme i za 1. místo :-) a hodnotnou cenu. Naše škola pořádala v rámci tohoto dne Odbornou diskuzi na téma: Veřejná vs. privátní sociální síť. Kde byly ukázky bezpečné sítě Yammer vs. veřejné sociální sítě ...
Tiskopisy pro žáky a jejich zákonné zástupce
Všechny formuláře jsou aktuální. ...
 
  Meterologická stanice
 


  Dokumenty ke stažení
urednideskaskoly_sszpklatovy.doc (116kb)
vysledky_1.kolo_prvni_a_posledni.pdf (209kb)
kriteriaprijriz_2018-2019_2kolo..pdf (454kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
ZZ 2018-plán.doc (40kb)
Rozpis maturit jaro MZ 2018 2.N..doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
vysledky_1.kolo1819_SO.pdf (323kb)
vysledky_1.kolo_1819_NA.pdf (237kb)
vysledky_1.kolo_1819_UO.pdf (415kb)
TABULKY DISCIPLIN POSTUPOVÉHO KO.xls (42kb)
[archiv]   
 
  Fotogalerie


Zemědělský ukázkový den


 |  Mapa serveru  |  RSS  | 
  2001-2018 SŠZP v Klatovech aktualizace: 19.6.2018 9:56:27     přístupy: 700033 CompAct Bohemia s.r.o. 

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky - Program LEADER ČR.