|  Zkvalitňování výuky |  ZPK Praha |  e-Learning |  WebMail |  Rozvrh hodin |  Změny rozvrhu |  Vstup pro rodiče |  Jídelní lístek | 
Zápis z 26. zasedání Školské rady (1. zasedání ŠR v nově zvoleném složení)

V souladu se zákonem bylo svoláno 1. zasedání školské rady v novém složení po proběhlých volbách do školské rady Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141.

  

Do nové školské rady byli zvoleni tito členové:

Ing. Alice Johánková, Ing. Josef Malík, Dita Kovářová, Mgr. Lukáš Kopecký, Irena Jarabicová, Petr Jelínek 

Pozvaní: Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy

Omluveni: Petr Jelínek                  


Termín konání: 19. prosince 2017 ve 14:00 hodin v ředitelně školy

 

Program jednání:

  1. zahájení

  2. volba předsedy Školské rady

  3. seznámení s Jednacím řádem

  4. diskuze

  5. závěr

 

Příloha: návrh Jednacího řádu 

1)  Zasedání zahájil Ing. Vladislav Smolík v 14:00 hodin, podle počtu přítomných byla Školská rada usnášeníschopná. 

2)  Dalším bodem byla volba předsedy školské rady, předsedkyní byla zvolena Ing. Alice Johánková.   

3)  Školská rada projednala a schválila Jednací řád. 

     Ředitel školy Ing. Vladislav Smolík seznámil přítomné s dalšími akcemi, které škola plánuje pořádat. 

4)  Dalším bodem byla diskuze. 

5)  Po proběhlé diskuzi předsedkyně rady školy ukončila ve 15:00 hod. zasedání. 
Poděkovala všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky a návrhy.

 

    

V Klatovech dne 19.12. 2017


Ing. Alice Johánková                                        Ing. Josef Malík
 

Předsedkyně školské rady                                   Člen školské rady   Nepřehlédněte
Třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018-19

Dne

Prázdninový provoz

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2018-2019

UČEBNÍ OBOR: ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ (41-51-H/01)

Informace o studiu pro rodiče a žáky na školní rok na školní rok 2018-19.
Vážení ...
Naše škola získala 1.cenu v soutěži Dne bezpečnějšího internetu 2017.
Děkujeme Národnímu centru bezpečnějšího internetu za možnost účastnit se aktivity Den bezpečnějšího internetu 2017 a zároveň děkujeme i za 1. místo :-) a hodnotnou cenu. Naše škola pořádala v rámci tohoto dne Odbornou diskuzi na téma: Veřejná vs. privátní sociální síť. Kde byly ukázky bezpečné sítě Yammer vs. veřejné sociální sítě ...
 
  Meterologická stanice
 


  Dokumenty ke stažení
kriteriaprijriz_2018-2019_3kolo..pdf (450kb)
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz_web.jpg (19kb)
čokoláda KT od Moučka.pdf (250kb)
vysledky_2.kolo1819_SO_UO_NA.pdf (300kb)
urednideskaskoly_sszpklatovy.doc (116kb)
vysledky_1.kolo_prvni_a_posledni.pdf (209kb)
kriteriaprijriz_2018-2019_2kolo..pdf (454kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
ZZ 2018-plán.doc (40kb)
Rozpis maturit jaro MZ 2018 2.N..doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
[archiv]   
 
  Fotogalerie


Botanická zahrada


 |  Mapa serveru  |  RSS  | 
  2001-2018 SŠZP v Klatovech aktualizace: 16.8.2018 12:48:14     přístupy: 700033 CompAct Bohemia s.r.o. 

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky - Program LEADER ČR.