|  Zkvalitňování výuky |  ZPK Praha |  e-Learning |  WebMail |  Rozvrh hodin |  Změny rozvrhu |  Vstup pro rodiče |  Jídelní lístek | 
25. zasedání Školské rady

ZÁPIS z 25. zasedání Školské rady

 

Přítomni: JUDr. Jiří Štancl, Ing. Alice Johánková, Ing. Josef Malík, Pavel Jelínek   

Omluveni: Ing. Josef Vacikar, Michal Mazanec 


Pozvaní: Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy


Termín konání: 13. října 2017 ve 14:00 hodin v ředitelně školy

 

Program jednání:

  1. zahájení,

  2. projednání výroční zprávy za školní rok 2016-2017,

  3. seznámení se školním a klasifikačním řádem,

  4. informace o změnách v ŠVP, 

  5. informace ředitele školy o proběhlých a připravovaných aktivitách školy,

  6. diskuze,

  7. závěr.  


  • Zasedání zahájila Ing. Alice Johánková v 14:00 hodin, podle počtu přítomných byla Školská rada usnášeníschopná.
  • Ředitel školy Ing. Vladislav Smolík seznámil přítomné s výroční zprávou za školní rok 2016-2017, se školním a klasifikačním řádem.
  • Ředitel školy také informoval členy Školské rady o změnách v ŠVP.
  • Ředitel školy také informoval členy Školské rady o proběhlých a připravovaných aktivitách školy.
  • Dalším bodem byla diskuze. 
  • Předsedkyně rady školy ukončila zasedání v 15:30 hod.  
    Poděkovala všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky 
    a návrhy.

  

 

V Klatovech dne 13. 10. 2017


 Ing. Alice Johánková                                              Ing. Josef Malík
 

předsedkyně Školské rady                                          člen Školské rady 


  Nepřehlédněte
Třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018-19

Dne

Prázdninový provoz

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2018-2019

UČEBNÍ OBOR: ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ (41-51-H/01)

Informace o studiu pro rodiče a žáky na školní rok na školní rok 2018-19.
Vážení ...
Naše škola získala 1.cenu v soutěži Dne bezpečnějšího internetu 2017.
Děkujeme Národnímu centru bezpečnějšího internetu za možnost účastnit se aktivity Den bezpečnějšího internetu 2017 a zároveň děkujeme i za 1. místo :-) a hodnotnou cenu. Naše škola pořádala v rámci tohoto dne Odbornou diskuzi na téma: Veřejná vs. privátní sociální síť. Kde byly ukázky bezpečné sítě Yammer vs. veřejné sociální sítě ...
 
  Meterologická stanice
 


  Dokumenty ke stažení
kriteriaprijriz_2018-2019_3kolo..pdf (450kb)
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz_web.jpg (19kb)
čokoláda KT od Moučka.pdf (250kb)
vysledky_2.kolo1819_SO_UO_NA.pdf (300kb)
urednideskaskoly_sszpklatovy.doc (116kb)
vysledky_1.kolo_prvni_a_posledni.pdf (209kb)
kriteriaprijriz_2018-2019_2kolo..pdf (454kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
ZZ 2018-plán.doc (40kb)
Rozpis maturit jaro MZ 2018 2.N..doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
[archiv]   
 
  Fotogalerie


FOTO ZUZ 2007


 |  Mapa serveru  |  RSS  | 
  2001-2018 SŠZP v Klatovech aktualizace: 16.8.2018 12:48:14     přístupy: 700033 CompAct Bohemia s.r.o. 

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky - Program LEADER ČR.