|  Zkvalitňování výuky |  ZPK Praha |  e-Learning |  WebMail |  Rozvrh hodin |  Změny rozvrhu |  Vstup pro rodiče |  Jídelní lístek | 
25. zasedání Školské rady

ZÁPIS z 25. zasedání Školské rady

 

Přítomni: JUDr. Jiří Štancl, Ing. Alice Johánková, Ing. Josef Malík, Pavel Jelínek   

Omluveni: Ing. Josef Vacikar, Michal Mazanec 


Pozvaní: Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy


Termín konání: 13. října 2017 ve 14:00 hodin v ředitelně školy

 

Program jednání:

  1. zahájení,

  2. projednání výroční zprávy za školní rok 2016-2017,

  3. seznámení se školním a klasifikačním řádem,

  4. informace o změnách v ŠVP, 

  5. informace ředitele školy o proběhlých a připravovaných aktivitách školy,

  6. diskuze,

  7. závěr.  


  • Zasedání zahájila Ing. Alice Johánková v 14:00 hodin, podle počtu přítomných byla Školská rada usnášeníschopná.
  • Ředitel školy Ing. Vladislav Smolík seznámil přítomné s výroční zprávou za školní rok 2016-2017, se školním a klasifikačním řádem.
  • Ředitel školy také informoval členy Školské rady o změnách v ŠVP.
  • Ředitel školy také informoval členy Školské rady o proběhlých a připravovaných aktivitách školy.
  • Dalším bodem byla diskuze. 
  • Předsedkyně rady školy ukončila zasedání v 15:30 hod.  
    Poděkovala všem přítomným za přístup k jednání, za jejich připomínky 
    a návrhy.

  

 

V Klatovech dne 13. 10. 2017


 Ing. Alice Johánková                                              Ing. Josef Malík
 

předsedkyně Školské rady                                          člen Školské rady 


  Nepřehlédněte
Volný den (ředitelské volno) 7. 5. 2018
Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2018-2019

UČEBNÍ OBOR: ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ (41-51-H/01)

Informace o studiu pro rodiče a žáky na školní rok na školní rok 2018-19.
Vážení ...
Naše škola získala 1.cenu v soutěži Dne bezpečnějšího internetu 2017.
Děkujeme Národnímu centru bezpečnějšího internetu za možnost účastnit se aktivity Den bezpečnějšího internetu 2017 a zároveň děkujeme i za 1. místo :-) a hodnotnou cenu. Naše škola pořádala v rámci tohoto dne Odbornou diskuzi na téma: Veřejná vs. privátní sociální síť. Kde byly ukázky bezpečné sítě Yammer vs. veřejné sociální sítě ...
Tiskopisy pro žáky a jejich zákonné zástupce
Všechny formuláře jsou aktuální. ...
 
  Meterologická stanice
 


  Dokumenty ke stažení
urednideskaskoly_sszpklatovy.doc (116kb)
vysledky_1.kolo_prvni_a_posledni.pdf (209kb)
kriteriaprijriz_2018-2019_2kolo..pdf (454kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
ZZ 2018-plán.doc (40kb)
Rozpis maturit jaro MZ 2018 2.N..doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
vysledky_1.kolo1819_SO.pdf (323kb)
vysledky_1.kolo_1819_NA.pdf (237kb)
vysledky_1.kolo_1819_UO.pdf (415kb)
TABULKY DISCIPLIN POSTUPOVÉHO KO.xls (42kb)
[archiv]   
 
  Fotogalerie


Paint


 |  Mapa serveru  |  RSS  | 
  2001-2018 SŠZP v Klatovech aktualizace: 19.6.2018 9:56:27     přístupy: 700033 CompAct Bohemia s.r.o. 

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky - Program LEADER ČR.