|  Zkvalitňování výuky |  ZPK Praha |  e-Learning |  WebMail |  Rozvrh hodin |  Změny rozvrhu |  Vstup pro rodiče |  Jídelní lístek | 
22. zasedání Školské rady

22. zasedání Školské rady 
ZÁPIS z 22. zasedání Školské rady 
 
Přítomni:
Ing. Josef Vacikar, JUDr. Jiří Štancl, Ing. Josef Malík, Pavel Jelínek 
Omluveni: Ing. Alice Johánková, Michal Mazanec 

Pozvaní: Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy 
Termín konání: 22. dubna 2016 v 14:00 hodin v ředitelně školy

Program jednání: 
1. zahájení
2. informace ředitele školy o aktivitách školy a přijímacím řízení
3. diskuze
4. závěr 

  • V zastoupení omluvené předsedkyně komise Ing. Alice Johánkové zahájil zasedání Ing. Josef    Malík v 14:00 hodin. Po přivítání přítomných konstatoval, že podle počtu přítomných je  Školská rada usnášeníschopná. 
  • Ředitel školy Ing. Vladislav Smolík informoval Školskou radu o dosavadním průběhu školního roku, o ekonomické situaci školy, o úspěších žáků v soutěžích a o hospodaření jednotlivých subjektů školy. 
  • Závěrem, pak seznámil členy rady s průběhem právě zahájeného přijímacího řízení.
  • V průběhu diskuse se přítomní členové Školské rady vyjadřovali k informacím ředitele školy, který jim následně odpovídal na vznesené dotazy. 
  • Zasedání Školské rady ukončil Ing. Josef Malík v 15:00 hod., poděkoval všem přítomným za přístup k jednání i za jejich připomínky a návrhy. 

 V Klatovech dne 22. 4. 2016

 V zastoupení předsedkyně Školské rady Ing. Alice Johánkové                
                                                                                 Ing. Josef Malík


  Nepřehlédněte
Třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018-19

Dne

Prázdninový provoz

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2018-2019

UČEBNÍ OBOR: ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ (41-51-H/01)

Informace o studiu pro rodiče a žáky na školní rok na školní rok 2018-19.
Vážení ...
Naše škola získala 1.cenu v soutěži Dne bezpečnějšího internetu 2017.
Děkujeme Národnímu centru bezpečnějšího internetu za možnost účastnit se aktivity Den bezpečnějšího internetu 2017 a zároveň děkujeme i za 1. místo :-) a hodnotnou cenu. Naše škola pořádala v rámci tohoto dne Odbornou diskuzi na téma: Veřejná vs. privátní sociální síť. Kde byly ukázky bezpečné sítě Yammer vs. veřejné sociální sítě ...
 
  Meterologická stanice
 


  Dokumenty ke stažení
kriteriaprijriz_2018-2019_3kolo..pdf (450kb)
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz_web.jpg (19kb)
čokoláda KT od Moučka.pdf (250kb)
vysledky_2.kolo1819_SO_UO_NA.pdf (300kb)
urednideskaskoly_sszpklatovy.doc (116kb)
vysledky_1.kolo_prvni_a_posledni.pdf (209kb)
kriteriaprijriz_2018-2019_2kolo..pdf (454kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
ZZ 2018-plán.doc (40kb)
Rozpis maturit jaro MZ 2018 2.N..doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
[archiv]   
 
  Fotogalerie


V sobotu 25.8.2007 se nám pan ředitel oženil!


 |  Mapa serveru  |  RSS  | 
  2001-2018 SŠZP v Klatovech aktualizace: 16.8.2018 12:48:14     přístupy: 700033 CompAct Bohemia s.r.o. 

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky - Program LEADER ČR.