+420 376 326 280
Informační centrum ochrany přírodního prostředí
Úvodní stránka » VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH  » ENVIC  

ENVIC - Environmentální informační centra Plzeňského kraje

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je zvýšení povědomí a vzdělanosti široké veřejnosti (laické, poučené i odborné) a NNO o environmentálním pilíři udržitelného rozvoje a o udržitelném rozvoji,který jako prioritu definuje kvalitu života, jako rozumném přístupu k dalšímu rozvoji  moderní společnosti. Pro naplnění tohoto cíle je třeba zajistit komplexní a systematické vzdělávání, informační a poradenskou činnost na území Plzeňského kraje v problematice životního prostředí.Za tímto účelem bude vytvořena sít informačních, vzdělávacích a poradenských center (dále jen IC), pokrývající území Plzeňského kraje. Celkem v průběhu projektu vznikne 7 hlavních IC (pro každý okres jedno), zodpovědných za činnost v daném okrese. IC budou plnit dvě klíčové funkce:

1) poradenské a informační služby v problematice ŽP

2) průběžné realizování informačních a vzdělávacích akcí EVVO

Činnost IC bude doplňovat 10 dalších partneru, kteří se do projektu zapojili jako odborní garanti, případně zajistí doplňkové aktivity

Za účelem informování veřejnosti o klíčových problémech ŽP bylo zvoleno 13 průřezových témat (hlavní problémy)

ŽP, doprava, odpady, energetika, energie v domácnosti, ekologická stavba domu, kvalita ovzduší, kvalita vod, klima, ekosystémy, ochrana přírody, ekologické zemědelství a krajinotvorba). Ke každému z uvedených témat proběhne společné školení pracovníku IC (odbornými garanty projektu). Vyškolení pracovníci IC budou poté schopni kvalifikované témata zpracovat a prezentovat je  veřejnosti. V uvedených tématech budou též schopni kvalifikovaně poskytovat informační služby .Průřezová témata budou doplněna radou specifických témat.

Důležitým informačním nástrojem pro práci IC bude internetový informačním systém s WWW prezentací, implementovaným redakčním systémem (zprávy a články IC o uskutečněných akcích), kalendářem plánovaných akcí a databází kontaktu institucí a jednotlivců činných v EVVO.  www.envic.cz

Specifické cíle projektu:

1)Vytvoření funkční síťe environmentálních informačních a poradenských center, pokrývající Plzeňský kraj

2)Vyškolení pracovníku IC v průřezových tématech ŽP, aby byli schopni kvalifikované vykonávat informační a poradenskou činnost a připravovat vzdělávací akce EVVO

3) Vytvoření internetového informačního systému síťe ENVIC včetne WWW prezentace

4) Uskutečnění 90 klíčových informačních akcí a 280 přednášek

5) Vydání 4 různých publikací, vydání 7 typu informačních materiálu (zejm. k průřezovým tématům - inf. panely, panely do kapsy, inf.leták o síti ENVIC, plakáty, kartičky pro děti, pracovní listy pro děti, drobné dárky), vytvoření 13 výstav, vytvoření 1 výukového CD

6) Šíření výhradně seriózních a podložených informací o problémech ŽP. Prezentace seriózních informací jako základu pro zodpovědné rozhodování v činnostech ovlivňujících ŽP a činnostech usilujících o ochranu ŽP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Publikováno 25.1.2007

Tisknout  Tisknout      Doporučit přátelům  Doporučit přátelům         


Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech