|  Zkvalitňování výuky |  ZPK Praha |  e-Learning |  WebMail |  Rozvrh hodin |  Změny rozvrhu |  Vstup pro rodiče |  Jídelní lístek | 


   >> úvodní stránka > Aktivity školy  > ENVIC  


Informační centrum ochrany přírodního prostředí

ENVIC - Environmentální informační centra Plzeňského kraje

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je zvýšení povědomí a vzdělanosti široké veřejnosti (laické, poučené i odborné) a NNO o environmentálním pilíři udržitelného rozvoje a o udržitelném rozvoji,který jako prioritu definuje kvalitu života, jako rozumném přístupu k dalšímu rozvoji  moderní společnosti. Pro naplnění tohoto cíle je třeba zajistit komplexní a systematické vzdělávání, informační a poradenskou činnost na území Plzeňského kraje v problematice životního prostředí.Za tímto účelem bude vytvořena sít informačních, vzdělávacích a poradenských center (dále jen IC), pokrývající území Plzeňského kraje. Celkem v průběhu projektu vznikne 7 hlavních IC (pro každý okres jedno), zodpovědných za činnost v daném okrese. IC budou plnit dvě klíčové funkce:

1) poradenské a informační služby v problematice ŽP

2) průběžné realizování informačních a vzdělávacích akcí EVVO

Činnost IC bude doplňovat 10 dalších partneru, kteří se do projektu zapojili jako odborní garanti, případně zajistí doplňkové aktivity

Za účelem informování veřejnosti o klíčových problémech ŽP bylo zvoleno 13 průřezových témat (hlavní problémy)

ŽP, doprava, odpady, energetika, energie v domácnosti, ekologická stavba domu, kvalita ovzduší, kvalita vod, klima, ekosystémy, ochrana přírody, ekologické zemědelství a krajinotvorba). Ke každému z uvedených témat proběhne společné školení pracovníku IC (odbornými garanty projektu). Vyškolení pracovníci IC budou poté schopni kvalifikované témata zpracovat a prezentovat je  veřejnosti. V uvedených tématech budou též schopni kvalifikovaně poskytovat informační služby .Průřezová témata budou doplněna radou specifických témat.

Důležitým informačním nástrojem pro práci IC bude internetový informačním systém s WWW prezentací, implementovaným redakčním systémem (zprávy a články IC o uskutečněných akcích), kalendářem plánovaných akcí a databází kontaktu institucí a jednotlivců činných v EVVO.  www.envic.cz

Specifické cíle projektu:

1)Vytvoření funkční síťe environmentálních informačních a poradenských center, pokrývající Plzeňský kraj

2)Vyškolení pracovníku IC v průřezových tématech ŽP, aby byli schopni kvalifikované vykonávat informační a poradenskou činnost a připravovat vzdělávací akce EVVO

3) Vytvoření internetového informačního systému síťe ENVIC včetne WWW prezentace

4) Uskutečnění 90 klíčových informačních akcí a 280 přednášek

5) Vydání 4 různých publikací, vydání 7 typu informačních materiálu (zejm. k průřezovým tématům - inf. panely, panely do kapsy, inf.leták o síti ENVIC, plakáty, kartičky pro děti, pracovní listy pro děti, drobné dárky), vytvoření 13 výstav, vytvoření 1 výukového CD

6) Šíření výhradně seriózních a podložených informací o problémech ŽP. Prezentace seriózních informací jako základu pro zodpovědné rozhodování v činnostech ovlivňujících ŽP a činnostech usilujících o ochranu ŽP.

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nepřehlédněte
Třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018-19

Dne

Prázdninový provoz

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2018-2019

UČEBNÍ OBOR: ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ (41-51-H/01)

Informace o studiu pro rodiče a žáky na školní rok na školní rok 2018-19.
Vážení ...
Naše škola získala 1.cenu v soutěži Dne bezpečnějšího internetu 2017.
Děkujeme Národnímu centru bezpečnějšího internetu za možnost účastnit se aktivity Den bezpečnějšího internetu 2017 a zároveň děkujeme i za 1. místo :-) a hodnotnou cenu. Naše škola pořádala v rámci tohoto dne Odbornou diskuzi na téma: Veřejná vs. privátní sociální síť. Kde byly ukázky bezpečné sítě Yammer vs. veřejné sociální sítě ...
 
  Meterologická stanice
 


  Dokumenty ke stažení
kriteriaprijriz_2018-2019_3kolo..pdf (450kb)
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz_web.jpg (19kb)
čokoláda KT od Moučka.pdf (250kb)
vysledky_2.kolo1819_SO_UO_NA.pdf (300kb)
urednideskaskoly_sszpklatovy.doc (116kb)
vysledky_1.kolo_prvni_a_posledni.pdf (209kb)
kriteriaprijriz_2018-2019_2kolo..pdf (454kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
ZZ 2018-plán.doc (40kb)
Rozpis maturit jaro MZ 2018 2.N..doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
[archiv]   
 
  Fotogalerie


Zámecký rendlík16


 |  Mapa serveru  |  RSS  | 
  2001-2018 SŠZP v Klatovech aktualizace: 16.8.2018 12:48:14     přístupy: 700033 CompAct Bohemia s.r.o. 

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky - Program LEADER ČR.