|  Zkvalitňování výuky |  ZPK Praha |  e-Learning |  WebMail |  Rozvrh hodin |  Změny rozvrhu |  Vstup pro rodiče |  Jídelní lístek | 


[rekvalifikace -hostinská činnost.doc]  [ Regen (14)]  

REKVALIFIKACE PRACOVNÍ SÍLY V HOSTINSKÉ ČINNOSTI

Záměrem projektu je uspořádat sedmiměsíční rekvalifikační kurz „hostinská činnost“ ve spolupráci s Uřadem práce v Klatovech  pro 15 účastníků z řad mladistvých nezaměstnaných z okresu Klatovy. Tento kurz bude zahrnovat také osmidenní odbornou praxi v bavorském Regenu pro účastníky kurzu. Jeho součástí bude všeobecná i odborná teoretická výuka a odborná praxe na vybraných pracovištích  v okresech Klatovy a Regen. Teoretická výuka bude probíhat v učebnách Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141. Lektory budou pedagogičtí pracovníci Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy. Na výuce se budou také podílet externí lektoři. Obsah kurzu bude věnován německému jazyku, práci s počítačem, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ochraně životního prostředí, ekonomice a podnikání, komunikaci a především odborné teoretické výuce. Na závěr kurzu budou absolventům po složení zkoušek vydána osvědčení platná v České republice a Německu. Ostatní obdrží osvědčení o účasti v kurzu. Díky pořádaným kurzům dojde ke zvýšení uplatnění jeho účastníků na trhu práce a zvýšení jejich šance získat zaměstnání. Podaří se tak zamezit šíření negativních jevů spojených s nezaměstnaností. Díky osmidenní odborné praxi v Německu se  rekvalifikantům podaří získat nové poznatky, dovednosti z praxe a navázat nové kontakty. Ty bude možné rozvíjet v budoucnu v široké přeshraniční spolupráci. Nezanedbatelné bude také zdokonalení jazykových schopností účastníků tohoto kurzu. Projekt také umožní poznat kulturu a tradice jiných zemí. Na závěr zahraniční odborné praxe bude uspořádáno setkání a přehlídka „Dny národní kuchyně“, na které účastníci rekvalifikačního kurzu předvedou svým kolegům některé národní pokrmy. Navázaná spolupráce by měla vyústit v opakování a rozšíření takto pojatých kurzů pořádaných na obou stranách.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR v rámci programu Iniciativy INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko  Nepřehlédněte
Třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018-19

Dne

Prázdninový provoz

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2018-2019

UČEBNÍ OBOR: ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ (41-51-H/01)

Informace o studiu pro rodiče a žáky na školní rok na školní rok 2018-19.
Vážení ...
Naše škola získala 1.cenu v soutěži Dne bezpečnějšího internetu 2017.
Děkujeme Národnímu centru bezpečnějšího internetu za možnost účastnit se aktivity Den bezpečnějšího internetu 2017 a zároveň děkujeme i za 1. místo :-) a hodnotnou cenu. Naše škola pořádala v rámci tohoto dne Odbornou diskuzi na téma: Veřejná vs. privátní sociální síť. Kde byly ukázky bezpečné sítě Yammer vs. veřejné sociální sítě ...
 
  Meterologická stanice
 


  Dokumenty ke stažení
kriteriaprijriz_2018-2019_3kolo..pdf (450kb)
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz_web.jpg (19kb)
čokoláda KT od Moučka.pdf (250kb)
vysledky_2.kolo1819_SO_UO_NA.pdf (300kb)
urednideskaskoly_sszpklatovy.doc (116kb)
vysledky_1.kolo_prvni_a_posledni.pdf (209kb)
kriteriaprijriz_2018-2019_2kolo..pdf (454kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
ZZ 2018-plán.doc (40kb)
Rozpis maturit jaro MZ 2018 2.N..doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
[archiv]   
 
  Fotogalerie


Ručičky kraje


 |  Mapa serveru  |  RSS  | 
  2001-2018 SŠZP v Klatovech aktualizace: 16.8.2018 12:48:14     přístupy: 700033 CompAct Bohemia s.r.o. 

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky - Program LEADER ČR.